Waar moet de medisch voetverzorger aan voldoen?

De laatste jaren zijn er nogal duidelijke verschillen in de verzorgingshuizen te vinden betreft de voetzorg. Dit vooral als we het hebben over de hygiëne en of een (pedicure) (medisch)voetverzorger wel of niet gediplomeerd is en wel of niet in het kwaliteitsregister staat genoteerd. Dit wil zeggen dat een medisch pedicure die met de diabetische voet en/of overige risicovoeten zoals reuma, oudere, dementerende, hart- en vaatproblematiek, spastische voet, CVA patiënten te maken kan hebben, zich moet kwalificeren.

Wat houdt dit in? Dat een medisch pedicure haar grenzen weet te bewaken, wanneer zij wel of niet een voetbehandeling mag uitvoeren. Indien er een risico bestaat dient er altijd toestemming van een (huis)arts te zijn. Wanneer er een risico bestaat kan de medisch pedicure dit op de juiste manier inschatten. Wanneer er temperatuurverschil van beide voeten bestaat, of er wel of geen ontstekingsreactie van de nagel en of teen aanwezig is, oedeemvorming, ingroeiende nagel(s), wondjes, afwijkende huidreacties onderbeen en voeten.
Het kunnen overzien om op de juiste manier met een dementerende om te gaan en de bewoner gerust te stellen alvorens men met de apparatuur te werk gaat. Op een rustige, zachte manier om gaan met de voeten en deze licht aanraken met een voetcreme en/of etherische olie kan de persoon al rust geven, zodat men de behandeling rustig kan inzetten.

Wat is het kwaliteitsregister (KRP)?

Hier kan men de voetverzorgers vinden die zich bezighouden met de diabetische, reumatische en overige risicovoeten. Indien men niet ingeschreven staat het in het KRP betekent dit dat de persoon geen accreditatie volgt. Hygiëne: Een medisch pedicure weet dat zij/hij volgens de hygiëne code moet werken.

Indien men in een verpleeghuis werkt dient men volgens de hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra te werken. Voor wie zijn deze richtlijnen bedoeld? Voor alle medewerkers in een verpleeghuis, niet alleen voor de verzorgende, maar ook voor de schoonmaakmedewerkers, voedingsassistenten, de paramedici, voetverzorgers.
Zij bieden ook een vorm van zorg waarbij hygiëne een belangrijke rol speelt.

WIP-richtlijnen: Werkgroep Infectie Preventie.

Vanaf dit jaar worden er in de medische voetzorg cursussen aangeboden om je te verdiepen wat nu wel en niet mag wat betreft hygiëne.

  • Persoonlijk hygiëne
  • Omgaan met cliënten
  • Omgaan met lichaamsvloeistoffen (pus, bloed)
  • Wondverzorging voeten (diabetes patiënten)
  • Preventie van infectieziekten
  • Onderhoud en gebruik van apparatuur
  • Onderhoud van instrumenten
  • Reinigen en desinfecteren
  • Afval

Aandachtspunten medische voetzorg

Er zijn verzorgingshuizen waar het normale knippen van de nagels deel uitmaakt van de zorg. Hand- en voetverzorging door een manicure c.q. pedicure maakt als zodanig geen deel uit van de aanspraak verpleeghuiszorg. Er bestaat een mogelijkheid voor de bewoner om de hand- en voetverzorging door de eigen pedicure en op eigen kosten te laten verzorgen.

Een hand- voetverzorging die o p medische indicatie als gevolg van een handicap, aandoening of ziekte wordt uitgevoerde is een uitzondering. Het betreft een behandeling die door de specialist ouderengeneeskunde zijn voorgeschreven. Zoals diabetes mellitus, reumatoïde artritis, artritis psoriatica, CVA, diabetes mellitus in combinatie met hart- en vaatziekten. Ouderen die door hun handicap niet meer in staat zijn hun voeten te verzorgen in sommige gevallen bij de verzekering vergoed.

De patiënt krijgt de nota en deze dient bij de verzekering ingediend te worden indien men een verwijzing heeft van de arts. (zie ziektekostenpolis voor de vergoedingen). Instrumenten: Het is van belang dat er bij iedere bewoner een eigen instrumentenset wordt gebruikt en deze dient volgens het stappenplan (zie hygiëne code voetverzorging) te worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Huiddesinfectie: waar wordt de huid mee gereinigd en gedesinfecteerd?
Wondverzorging: Weet de (medisch)pedicure het wondje (indien men dit zelf maakt) volgens het protocol te behandelen? Indien men een wondje aantreft dient men bij een risicopatiënt toestemming van een arts te vragen om de voet te behandelen. Wondzalf en pleisters i.v.m. allergie voor bepaalde zalf of pleisters. Hoe ga ik met afval om zoals mescontainer etc.

Rapportering:
Het is van belang dat er een dossier bij gehouden wordt of in het medisch dossier genoteerd wordt wanneer de voetbehandeling heeft plaats gevonden en of er nog bijzonderheden waren. Indien men een ontstekingsreactie of ingroeiende nagel aantreft bij een risicopatiënt dient men altijd toestemming te vragen aan de arts voor behandeling en zal de medisch voetverzorger dit rapporteren.

Controle van een patiënt:
Indien er een wondje of ontsteking aan de voet is, kan de medisch voetverzorger dit overleggen, wie het wondje gaat verzorgen of dat zij eventueel terugkomt voor nabehandeling. Dit kan uiteraard in rekening gebracht worden. Wist U dat er in Nederland nog 3 amputaties per dag plaats vinden. Mede dankzij goede en verstandige hygiënische voetzorg kan men dit terugbrengen.

Ook al woon je in een verpleeghuis dan is uiterste hygiëne op zijn plaats.

Op December 1, 2014